Zpět na stránku Schválený rozpočet Statutárního města Opavy na rok 2010 – rozpis rozpočtu a závazné ukazatele

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2010

odkazované dokumenty jsou soubory ve formátu XLS (Excel)

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2010 - příjmy

 

 

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2010 - výdaje

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2010 - výdaje dle jednotlivých odborů

Rozpis rozpočtu  na rok 2010 – výdaje - městské části

 

 

Závazné ukazatele mimoškolských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava na rok 2010.

Na základě ustanovení § 14 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a schváleného rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2010 č. usnesení 302/17 ZM 08, ze dne 16.12.2008 se stanovují závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Opava na rok 2010:

 

1. Knihovna Petra Bezruče v Opavě, Nádražní okruh 27, Opava

Příspěvek na provoz

13.100.000,- Kč

Z toho příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku

760.000,- Kč

Limit mzdových prostředků

6.740.000,- Kč

Příspěvek na provoz bude poukazován na účet organizace ve výši 1/12 do 10-tého pracovního dne  příslušného měsíce.

2. Slezské divadlo Opava, Horní náměstí 13, Opava

Příspěvek na provoz

55.700.000,- Kč

z toho příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku

2.000.000,- Kč

Limit mzdových prostředků

35.100.000,- Kč

Příspěvek na provoz bude poukazován na účet organizace ve výši 1/12 do 10-tého pracovního dne  příslušného měsíce.

3.Opavské kulturní centrum

Příspěvek na provoz

7.000.000,- Kč

z toho příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku

624.000,- Kč

Limit mzdových prostředků

3.000.000,- Kč

Příspěvek na provoz bude poukazován na účet organizace ve výši 1/12 do 10-tého pracovního dne  příslušného měsíce.

* příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku bude upraven v průběhu roku 2010 po navýšení hodnoty budovy „Obecní dům“ o technické zhodnocení

4.Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace

Příspěvek na provoz

900.000,- Kč

z toho příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku

900.000,- Kč

Limit mzdových prostředků

3.550.000,- Kč

Příspěvek na provoz bude poukazován na účet organizace ve výši 1/12 do 10-tého pracovního dne  příslušného měsíce.

5.Městské lesy Opava, Skřípov 110

limit mzdových prostředků

7.100.000,- Kč

 

Závazné ukazatele školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava na rok 2010

 

Závazné ukazatele školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava na rok 2010 – dle přílohy která bude součástí usnesení

Příspěvek na provoz bude poukazován na účet organizace ve výši 1/12 do 10-tého pracovního dne  příslušného měsíce.