Zpět na stránku www.opava-city.cz/rozpocet

 

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2016

odkazované dokumenty jsou soubory ve formátu XLS (Excel)

Ukazatele rozpočtu na rok 2016

Příjmy a výdaje na rok 2016

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2016 - příjmy

 

 

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2016 - výdaje

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2016 - výdaje dle jednotlivých odborů

 

Rozpis rozpočtu na rok 2015 – výdaje - městské části

Závazné ukazatele příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava na rok 2015.

Na základě ustanovení § 14 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a schváleného rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2015 č. usnesení 432/21 ZM 13, ze dne 16.12.2013 se stanovují závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Opava na rok 2015:

Nedočerpaný limit mzdových prostředků do výše 5% schváleného limitu může být použit bez souhlasu Rady SMO na jiné provozní výdaje.

 

 

 

Odvětvový odbor:

 

 

Kancelář primátora

 

 

Název organizace:

 

 

KPBO Knihovna Petra Bezruče Opava

 

 

účel

Částka Kč

 

 

Příspěvek na provoz

14.000.000,00

 

 

Z toho: příspěvek na odpisy DHM

496.000,00

 

 

Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)

7.385.000,00

 

 

 

 

 

Název organizace:

 

 

Slezské divadlo Opava

 

 

účel

Částka Kč

 

 

Příspěvek na provoz

69.000.000,00

 

 

Z toho: příspěvek na odpisy DHM

3.000.000,00

 

 

Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)

40.000.000,00

 

 

 

 

 

Název organizace:

 

 

OKO Opavská kulturní organizace

 

 

účel

Částka Kč

 

 

Příspěvek na provoz

14.000.000,00

 

 

Z toho: příspěvek na odpisy DHM

2.755.660,00

 

 

Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)

5.000.000,00

 

 

Odvod do rozpočtu zřizovatele SMO

2.000.000,00

 

 

Odvětvový odbor:

 

 

Odbor sociálních věcí

 

 

Název organizace:

 

 

Seniorcentrum Opava

 

 

účel

Částka Kč

 

 

Příspěvek na provoz

1.750.000,00

 

 

Z toho: příspěvek na odpisy DHM

1.730.000,00

 

 

Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)

3.655.000,00

 

 

Odvod do rozpočtu zřizovatele SMO

1.000.000,00

 

 

Odvětvový odbor:

 

 

Odbor majetku města

 

 

Název organizace:

 

 

Městské lesy

 

 

účel

Částka Kč

 

 

Příspěvek na provoz

0,00

 

 

Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)

4.200.000,00

 

 

 

 

b)

Závazné ukazatele školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava na rok 2016

 

 

 

Příspěvek na provoz bude poukazován na účet organizace ve výši 1/12 do 10-ti  pracovních dnů příslušného měsíce.

 

 

 

Název příspěvkové organizace

 

č. org.

ZÁVAZNÝ UKAZATEL

Příspěvek na provoz

 

účelový investiční příspěvek – dotace z rozpočtu zřizovatele

účelový neinvestiční příspěvek – dotace z rozpočtu zřizovatele

limit prostředků na platy

účelová dotace na lyžařský výcvik

příspěvek na odpisy

MŠ Hejdukova

01

393.000

 

 

35.360

 

 

MŠ Riegrova

04

1.196.400

 

 

75.010

 

 

MŠ Srdíčko (Zborovská)

06

757.600

 

 

195.000

 

 

MŠ Sedmikrásky (Neumannova)

07

3.401.000

991.190

 

144.290

 

 

MŠ E.Beneše

08

1.132.400

 

 

220.240

 

 

MŠ Pekařská

10

331.000

 

 

8.660

 

 

MŠ  Dětský svět (17.listopadu..)

12

3.990.100

 

 

866.910

 

 

MŠ Na Pastvisku

13

644.300

 

 

33.380

 

 

MŠ Sluníčko (Krnovská)

15

1.178.600

 

 

50.850

 

 

MŠ Havlíčkova

16

1.313.900

 

 

209.090

 

 

MŠ  Mnišská

17

1.118.400

 

 

180.420

 

120.000

ZŠ B.Němcové

18

2.463.800

 

114.000

220.720

 

 

 

ZŠ  Englišova

19

4.101.500

 

160.000

849.260

 

100.000

ZŠ Mařádkova

20

4.746.800

 

92.000

597.510

 

 

ZŠ  Otická

22

3.254.200

 

104.000

252.600

 

 

ZŠ Ilji Hurníka (Ochranova)

23

2.450.500

 

70.000

361.010

 

 

ZŠ E.Beneše

24

4.716.100

 

52.200

981.330

 

 

ZŠ Vrchní

25

2.922.200

 

118.000

235.600

 

 

ZŠ a MŠ Komárov

26

1.925.500

 

 

287.190

 

 

ZŠ a MŠ Malé Hoštice

27

1.402.200

 

 

126.300

 

 

ZŠ a MŠ Suché Lazce

28

785.000

 

 

10.410

 

 

ZŠ a MŠ Vávrovice

29

619.500

 

 

183.500

 

 

ZŠ T.G.Masaryka (Riegrova)

30

4.548.500

 

106.000

610.390

 

 

ZŠ Kylešovice

31

4.675.200

 

112.000

964.390

 

 

ZŠ a MŠ Šrámkova

32

4.020.700

 

58.000

984.210

 

 

ZŠ Nový svět (Montesori)

40

650.400

 

 

 

 

 

ZŠS Opava

33

9.818.800

 

 

1.415.170

 

 

SVČ Opava

39

2.288.000

266.670

 

106.540

 

700.000