Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2008

 

Materiál pro 20.zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 23.6.2009

 

OBSAH

 

Úvod

souhrnný komentář k závěrečnému účtu za rok 2008

komentáře jednotlivých odborů k činnosti a hospodaření v roce 2008

 

Hospodaření města

zpráva nezávislého auditora o přezkumu hospodaření za rok 2008

rozvaha (060)

příloha k účetní závěrce

výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (040)

peněžní plnění

ukazatel dluhové služby

monitoring hospodaření jednotlivých obcí – SIM

zadluženost rozpočtu města

přehled úvěrů a půjček

fondy: fond rezerv a rozvoje

          fond rozvoje bydlení

          povodňový fond rozvoje bydlení

          sociální fond

inventarizace cenných papírů

daň z příjmu za rok 2008

 

Plnění rozpočtu

hospodaření za rok 2008  obsahuje: rozbor hospodářského výsledku za rok 2008

                                                          výpočet výsledku hospodaření ze rok 2008

                                                          vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2008

 závěrečný účet P-V-F obsahuje: plnění příjmů za rok 2008

                                                     plnění výdajů za rok 2008

                                                     financování v roce 2008

souhrnné  výdaje v členění: dle oddílu a paragrafu

                                             na městské části

                                             dle ORG včetně městských částí

                                             po položkách

 

Finanční vypořádání

komentář k návrhu na finanční vypořádání za rok 2008

finanční vypořádání městských částí - tabulka

finanční vypořádání SMO za rok 2008 - tabulka

Návrh na finanční vypořádání za rok 2008

 

 

Doplňující údaje

seznam přijatých dotací v roce 2008

seznam dotací v roce 2008, o které je upraven schválený rozpočet

přehled přijatých dotací dle položky v roce 2008

státní závěrečný účet za rok 2008

finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2008

příjem z projektů EU 2008

 

granty: sportovní

            kulturní

            sociální

dotace ostatní schválené RMO

                                         ZMO

čerpané dotace na zkolaudované bytové jednotky

rekapitulace schválených rozpočtových opatření

rozpočtová opatření schválená ZMO

rozpočtová opatření schválená RMO

přehled sankcí

 

Příspěvkové organizace

 

Školské příspěvkové organizace   vše v členění MŠ, ZŠ, ZŠS na jednotlivých listech tabulek

komentář

vybrané ukazatele z Výkazu zisku a ztrát

hodnota majetku dle Rozvahy

návrh na rozdělení hospodářského výsledku

 

Městské lesy Opava

vybrané ekonomické ukazatele

rozvaha

výkaz zisku a ztráty

příloha k výkazům

rozbor hospodaření

návrh rozdělení výsledků hospodaření za rok 2008

 

Knihovna Petra Bezruče

vybrané ekonomické ukazatele

rozvaha

výkaz zisku a ztráty

příloha k výkazům

rozbor hospodaření

návrh rozdělení výsledků hospodaření za rok 2008

 

Slezské divadlo Opava

vybrané ekonomické ukazatele

rozvaha

výkaz zisku a ztráty

příloha k výkazům

rozbor hospodaření

návrh rozdělení výsledků hospodaření za rok 2008

zpráva nezávislého auditora

 

Seniorcentrum Opava

vybrané ekonomické ukazatele

rozvaha

výkaz zisku a ztráty

příloha k výkazům

rozbor hospodaření

návrh rozdělení výsledků hospodaření za rok 2008

 

 

 

OKO

vybrané ekonomické ukazatele

rozvaha

výkaz zisku a ztráty

příloha k výkazům

rozbor hospodaření

návrh rozdělení výsledků hospodaření za rok 2008

 

 

    

Obchodní společnosti 100% vlastněné městem

 

výsledek projednávání hospodaření obchodních organizací valnou hromadou

 

Technické služby Opava, s.r.o.

-  zpráva o činnosti

- zpráva auditora

- účetní závěrka

 

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

 

Pila Hrabství, s.r.o.

- zpráva o hospodaření

 - zpráva auditora

 - výkazy:

a) rozvaha

b) výsledovka

c) příloha k úč. závěrce

 

Hala Opava a.s.

- zpráva o činnosti

- zpráva auditora

 - výkazy:

a) rozvaha

b) výsledovka

c) příloha k účetní závěrce

d) cash flow 

e) změny vlastního kapitálu

- zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

 

Obchodní společnosti s většinovým podílem vlastněný městem

 

Slezský fotbalový club Opava a.s. (účetní obd. 1.7.2007 - 30.6.2008)

- výroční zpráva

- výkazy

- příloha k úč. závěrce