Obsah Závěrečného účtu Statutárního města Opavy za rok 2017

 

Materiál pro 32. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 18. 06. 2018

 

 

A HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

A1  Komentář k hospodaření SMO

A2 Činnost jednotlivých odborů

 A2-0020 finanční a rozpočtový

 A2-0030 školství

 A2-0040 sociálních věcí

 A2-0050-0052 majetku města

 A2-0060 výstavby

 A2-0080 hlavního architekta a územního plánu

 A2-0090 vnitřních věcí

 A2-0110 městská policie

 A2-0120-0121 kancelář primátora

 A2-0130 životního prostředí

 A2-0140 rozvoje města a strategického plánování

 A2-0150 živnostenský

 A2-0160 dopravy

 A2-0170 informatiky

 A2-0180 právní a organizační

 A2-0191-0194 kancelář tajemníka

 A2-0210 kontroly, interního auditu a bezpečnosti

 A2-0220 přípravy a realizace investic

A2-0800 MČ Komárov

A2-0810 MČ Malé Hoštice

A2-0820 MČ Podvihov

A2-0830 MČ Suché Lazce

A2-0840 MČ Vávrovice

A2-0850 MČ Vlaštovičky

A2-0860 MČ Zlatníky

A2-0870 MČ Milostovice

A3 FIN 2-12 výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2017

A4  přehled pro hodnocení plnění rozpočtu 2017

A5 zpráva o přezkumu hospodaření 2017

A6 plnění ukazatelů rozpočtu 2017

A7 plnění rozpočtu příjmy a výdaje 2011-2017

A8  výsledek rozpočtového hospodaření 2017

A9  plnění příjmů dle položek (POL) 2017

A10  čerpání výdajů dle odborů (ORJ) 2017

A11  čerpání výdajů dle druhového členění (POL) 2017

A12  čerpání výdajů dle odvětvového třídění (ODPA) 2017

A13  čerpání výdajů dle akcí (ORG) 2017

A14  financování 2017

A15  tok peněžní hotovosti 2017

A16  fondy 2017

A17  finanční majetek 2017

A18  plnění daňových příjmů a příjmů z hazardu 2017

A19  úvěry SMO aktuálně 2017

A20  zadluženost rozpočtu města 2017

A21  ukazatel dluhové služby 2017

A22  tabulka SIMU - monitoring hospodaření obcí 2017

A23  daň z příjmu PO za SMO 2017

A24  finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem 2017

A25  státní závěrečný účet 2017

A26  seznam přijatých dotací 2017

A27  seznam přijatých dotací dle operačních programů EU 2017

A28  dotace pro městské části 2017

A29  poskytnuté dotace z rozpočtu SMO 2017

A30  poskytnuté dotace ostatní 2017

A31  poskytnuté sportovní granty 2017

A32  poskytnuté kulturní granty 2017

A33  poskytnuté dotace prevence kriminality 2017

A34  poskytnuté EVVO granty 2017

A35  poskytnuté sociální dotace 2017

A36  přehled úvěrů a půjček poskytnutých jiným organizacím 2017

A37  rekapitulace schválených rozpočtových opatření (RO) 2017

A38  rozpočtová opatření schválená RMO 2017

A39  rozpočtová opatření schválená ZMO 2017

A40  přehled sankcí 2016

 

 

B. FINANČNÍ VYPOŔÁDÁNÍ A ZŮSTATEK ZBÚ             

B1 komentář k finančnímu vypořádání za rok 2017

B2 tabulka finančního vypořádání SMO 2017

B3 zapojení zůstatku ZBÚ 2017

B4 zapojení zůstatku ZBÚ 2007-2017

B5 finanční vypořádání městské části 2017     

B6 finanční vypořádání 2017 ukazatele rozpočtu

B7 materiál předložen na zasedání ZMO 12.3.2018

B8 usnesení ZMO ze dne 12.3.2018

 

 

C. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM

C zpráva o veřejnosprávních kontrolách PO 2017

C zpráva odboru školství k ZÚ 2017

C dotace zřizovatele pro aktivity dětí 2017

C vybrané ukazatele pohybu majetku školské organizace  2017          

C provozní prostředky na žáka 2017

C materiál na jednání RMO dne 25.4.2018

C usnesení RMO 25.4.2018

C prohlášení ředitelů ZŠ a MŠ k ÚZ

C Příloha č. 1 návrh na rozdělení HV PO 2017

C MŠ 17. listopadu – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

C MŠ E. Beneše – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva     

C MŠ Havlíčkova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva     

C MŠ Heydukova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva    

C MŠ Sluníčko, Krnovská – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

C MŠ Mnišská – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva         

C MŠ Na Pastvisku – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva 

C MŠ Sedmikrásky, Neumannova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva           

C MŠ Pekařská – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva       

C MŠ Riegrova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva        

C MŠ Šrámkova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

C MŠ Srdíčko, Zborovská – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

C ZŠ a MŠ Komárov – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

C ZŠ a MŠ Malé Hoštice – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

C ZŠ a MŠ Suché Lazce – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

C ZŠ a MŠ Vávrovice – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

C ZŠ B. Němcové – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva   

C ZŠ E. Beneše – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

C ZŠ Englišova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva                   

C ZŠ Kylešovice – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva      

C ZŠ Mařádkova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva     

C ZŠ Nový svět – závěrka, hospodaření

C ZŠ Ochranova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

C ZŠ Otická – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva 

C ZŠ Riegrova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva         

C ZŠ Šrámkova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva                  

C ZŠ Vrchní – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva              

C Zařízení školního stravování – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva       

C Středisko volného času – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

 

C Městské lesy Opava – závěrka, plnění FP, inventarizační zpráva,  rozbor hospodaření, vybrané ukazatele                           

C Knihovna Petra Bezruče Opava – závěrka, plnění FP, inventarizační zpráva, zpráva o činnosti, vybrané ukazatele                                 

C Slezské divadlo Opava – závěrka, plnění FP, inventarizační zpráva, zpráva o činnosti, vybrané ukazatele                                  

C Opavská kulturní organizace – závěrka, plnění FP, inventarizační zpráva, zpráva o činnosti, vybrané ukazatele                          

C Seniorcentrum Opava – závěrka, plnění FP, inventarizační zpráva, vybrané ukazatele

 

 

 

D. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S VĚTŠINOVÝM PODÍLEM MĚSTA

 

100% vlastněné městem

 

D Technické služby Opava, s.r.o.

výroční zpráva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrcepřehled o změnách vlastního kapitálu, zpráva o propojených osobách, zpráva auditora

 

 

 

D Městský dopravní podnik Opava, a.s.

výroční zpráva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, zpráva o propojených osobách, zpráva auditora

 

 

D Basketbalový klub Opava a.s.

výroční zpráva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce,  zpráva o propojených osobách, zápis DR k účetní závěrce

 

D Hokejový klub Opava

rozvaha k 31.12.2017, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017

 

 

 

S většinovým podílem

 

D Slezský fotbalový club Opava a.s. (účetní období  1.7.2016 - 30.6.2017)

výroční zpráva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, zpráva o propojených osobách,  zpráva nezávislého auditora, zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky, zápis z valné hromady k účetní závěrce