Obsah Závěrečného účtu Statutárního města Opavy za rok 2018

 

 

A HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

A1  Komentář k hospodaření SMO

A2 Činnost jednotlivých odborů

 A2-0020 finanční a rozpočtový

 A2-0030 školství

 A2-0040 sociálních věcí

 A2-0050-0052 majetku města

 A2-0060 výstavby

 A2-0080 hlavního architekta a územního plánu

 A2-0090 vnitřních věcí

 A2-0110 městská policie

 A2-0120-0121 kancelář primátora

 A2-0130 životního prostředí

 A2-0140 rozvoje města a strategického plánování

 A2-0150 živnostenský

 A2-0160 dopravy

 A2-0170 informatiky

 A2-0180 právní a organizační

 A2-0191-0194 kancelář tajemníka

 A2-0210 kontroly, interního auditu a bezpečnosti

 A2-0220 přípravy a realizace investic

A2-0800 MČ Komárov

A2-0810 MČ Malé Hoštice

A2-0820 MČ Podvihov

A2-0830 MČ Suché Lazce

A2-0840 MČ Vávrovice

A2-0850 MČ Vlaštovičky

A2-0860 MČ Zlatníky

A2-0870 MČ Milostovice

A3 FIN 2-12 výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018

A4  přehled pro hodnocení plnění rozpočtu 2018

A5 zpráva o přezkumu hospodaření 2018

A6 plnění ukazatelů rozpočtu 2018

A7 plnění rozpočtu příjmy a výdaje 2013-2018

A8  výsledek rozpočtového hospodaření 2018

A9  plnění příjmů dle položek (POL) 2018

A10  čerpání výdajů dle odborů (ORJ) 2018

A11  čerpání výdajů dle druhového členění (POL) 2018

A12  čerpání příjmů a výdajů dle odvětvového třídění (ODPA) 2018

A13  čerpání výdajů dle akcí (ORG) 2018

A14  financování 2018

A15  tok peněžní hotovosti 2018

A16  fondy 2018

A17  finanční majetek 2018

A18  plnění daňových příjmů a příjmů z hazardu 2018

A19  úvěry SMO aktuálně 2018

A20  zadluženost rozpočtu města 2018

              A21  tabulka SIMU - monitoring hospodaření obcí 2018

A22  daň z příjmu PO za SMO 2018

A23  finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem 2018

A24  státní závěrečný účet 2018

A25  seznam přijatých dotací 2018

A26  seznam přijatých dotací dle operačních programů EU 2018

A27  dotace pro městské části 2018

A28  poskytnuté dotace z rozpočtu SMO 2018

A29  poskytnuté dotace ostatní 2018

A30  poskytnuté sportovní granty 2018

A31  poskytnuté kulturní granty 2018

A32  poskytnuté dotace prevence kriminality 2018

A33  poskytnuté EVVO granty 2018

A34  poskytnuté sociální dotace 2018

A35  přehled úvěrů a půjček poskytnutých SMO 2018

A36  rekapitulace schválených rozpočtových opatření (RO) 2018

A37  rozpočtová opatření schválená RMO 2018

A38  rozpočtová opatření schválená ZMO 2018

A39  přehled uhrazených sankcí 2018

 

 

B. FINANČNÍ VYPOŔÁDÁNÍ A ZŮSTATEK ZBÚ            

B1 komentář k zapojeni zůstatku ZBU a finančnímu vypořádání za rok 2018

B2 tabulka finančního vypořádání SMO 2018

B3 rozdělení zůstatku ZBÚ a finančního vypořádání za rok 2018

B4 rozdělení zůstatku ZBÚ a finančního vypořádání 2007-2018

B5 finanční vypořádání městské části 2018     

B6 ukazatele rozpočtu 2018

B7 jmenovité akce TSO 2018

B8 příloha k dotaci – farnost PM Opava

 

 

C. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM

Městské lesy Opava - závěrka, plnění finančního plánu, inventarizační zpráva, vybrané ukazatele hospodaření, zpráva o činnosti – rozbor hospodaření, zpráva nezávislého auditora

Slezské divadlo Opava – závěrka, plnění finančního plánu, inventarizační zpráva, vybrané ukazatele hospodaření, výroční zpráva

Opavská kulturní organizace – závěrka, plnění finančního plánu, inventarizační zpráva, vybrané ukazatele hospodaření, výroční zpráva, zpráva o hospodaření

Knihovna Petra Bezruče Opava – závěrka, plnění finančního plánu, inventarizační zpráva, vybrané ukazatele hospodaření, výroční zpráva

Seniorcentrum Opava – závěrka, plnění finančního plánu, inventarizační zpráva, vybrané ukazatele hospodaření, výroční zpráva

MŠ Heydukova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Riegrova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Srdíčko, Zborovská – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Sedmikrásky, Neumannova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Edvarda Beneše – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Šrámkova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Pekařská – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ 17.listopadu – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Na Pastvisku – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Sluníčko, Krnovská – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Havlíčkova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ křesťanská, Mnišská – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Boženy Němcové – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Englišova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Mařádkova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Otická – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Ochranova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Edvarda Beneše – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Vrchní – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ a MŠ Opava Komárov – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ a MŠ Opava Malé Hoštice – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ a MŠ Opava Suché Lazce – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ a MŠ Opava Vávrovice – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Kylešovice – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Riegrova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Šrámkova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Nový svět – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠS Otická – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

SVČ Opava – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

 

 

 

D. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S VĚTŠINOVÝM PODÍLEM MĚSTA

 

100% vlastněné městem

 

D Technické služby Opava, s.r.o.

výroční zprávarozvahavýkaz zisku a ztrátypříloha k účetní závěrcepřehled o změnách vlastního kapitálu,  zpráva o propojených osobách, zpráva nezávislého auditora  

 

 

 

D Městský dopravní podnik Opava, a.s.

výroční zpráva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, zpráva o propojených osobách, zpráva auditora

 

 

D Basketbalový klub Opava a.s.

výroční zprávarozvaha,  výkaz zisku a ztrátypříloha k účetní závěrce,  zpráva o propojených osobách 

 

D Hokejový klub Opava (účetní období  1.1.2017 - 30.4.2018)

výroční zprávarozvahavýkaz zisku a ztrátypříloha k účetní závěrce,   zápis dozorčí rady k ÚZusnesení RMO k ÚZ

 

 

S většinovým podílem

 

D Slezský fotbalový club Opava a.s. (účetní období  1.7.2017 - 30.6.2018)

výroční zprávarozvahavýkaz zisku a ztrátypříloha k účetní závěrce, zpráva o propojených osobách,   zpráva nezávislého auditora,   zpráva představenstva k ÚZzápis z valné hromady k účetní závěrce