ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:31/4
Věc:Prominutí dluhu a poplatků
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z náplně odboru majetku města

Zpracovatel:Ing. Jiří Lehnert, oddělení správy a evidence budov
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych Ph.D., náměstek primátora
Projednáno v RMO:dne 19.12.2018
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. neschvaluje
a)

prominutí dluhu ve výši 37.130,00 Kč a poplatků z prodlení ve výši 30.908,00 Kč tj. v celkové výši 68.038,00 p. ░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem Konětopy, které jsou jí účtovány za dluh na nájemném a službách za byt č na adrese ░░░░ ░░░░ ░░░ v Opavě

Důvodová zpráva

K bodu návrhu usnesení:

charakteristika dluhu ░░░░ ░░░░ ░ za byt č. na adrese ░░░░ ░░░░ ░░░ v Opavě

 

Původní dluh ve výši

   47.085,00 Kč 

Částka dluhu již zaplacená

     9.955,00 Kč

Aktuální výše dluhu

   37.130,00 Kč

Poplatky a úroky ve výši celkem

   30.908,00 Kč 

Poplatky již zaplaceny

    -             

Náklady řízení

    -               

Celková výše poplatků

   30.908,00 Kč 

Celková výše dluhu + poplatků

   68.038,00 Kč

Průběh dluhu

2012 - 2015                   -

Druh dluhu

Nedoplatek nájemného + nedoplatek vyúčtování služeb   

Opatření exekučního oddělení MMO

Doposud uzavřen platný splátkový kalendář                                         

Důvod vzniku dluhu

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

Dům určen k prodeji 

Ne

 

Odbor majetku města předkládá žádost o prominutí dluhu dluhu ve výši 37.130,00 Kč a poplatků z prodlení ve výši 30.908,00 Kč tj. v celkové výši 68.038,00 bývalého nájemce bytu č. na adrese ░░░░ ░░░░ ░░░ v Opavě ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ . Předmětný byt ░░░░ ░░░░ ░ získala přechodem nájmu bytu od svých rodičů v roce 2009 a nájemní vztah byl ze strany nájemce ukončen 30.11.2015. Žádost o prominutí dluhu zdůvodňuje ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ není schopna ░░░░ ░░░░ řádně platit svůj dluh. Struktura dluhu je patrná z níže uvedených údajů :

 

Dluhy za byt č. v Opavě, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

 

 Rozpis dlužné částky VS ░░░░ ░░░

- Nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2012-2013 ve výši Kč 13.061,- byl snížen platbami: Kč 500,- ze dne 15.4.2016, Kč 500,- ze dne 14.6.2016, Kč 1.000,- ze dne 14.7.2016, Kč 1.000,- ze dne 14.11.2016, Kč 500 ze dne 15.12.2016, Kč 100,- ze dne 8.2.2017, Kč 100,- ze dne 29.3.2017, Kč 300,- ze dne 25.4.2017, Kč 300,- ze dne 5.6.2017, Kč 1.000,- ze dne 3.8.2017, Kč 200,- ze dne 25.10.2017, Kč 200,- ze dne 24.1.2018. Zůstatek činí Kč 7.361,-

- Poplatky z prodlení z dlužného vyúčtování služeb od 1.8.2013 do 16.3.2016  Kč 26.730,-

 

 Rozpis dlužné částky VS ░░░░ ░░░

- Nedoplatek nájemného za období 08-11/2015 tj. 4x Kč 3.991,- = Kč 15.964,-

- Poplatky a úroky z prodlení z dlužného nájemného od 16.8.2015 do  16.3.2016 ve výši

  Kč 2.100,-  

 

 Rozpis dlužné částky VS ░░░░ ░░░

- Nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2014-2015 Kč 13.805,-

- Poplatky z prodlení z dlužného vyúčtování od 1.8.2015 do 16.3.2016 Kč 2.078,-

 

 Stanovisko správce pohledávky :

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ . Z tohoto důvodu nedoporučuje správce pohledávky prominutí celé dlužné částky včetně poplatků z prodlení.