ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:43/4
Věc:Knihovna Petra Bezruče - dodatek č. 1 ke zřizovací listině
Důvod předložení:

Dodatek ke zřizovací listině schvaluje zastupitelstvo.

 

Zpracovatel:Mgr. Jana Foltysová, vedoucí odboru Kancelář primátora
Předkládá:Bc. Hana Brňáková, 1. náměstkyně primátora města
Projednáno v RMO:Dodatek prošel systémem GINIS
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

dodatek č. 1 ke zřizovací listině Knihovny Petra Bezruče v Opavě, p. o., se sídlem Nádražní okruh 695/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00318574 

Důvodová zpráva

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p. o. má v současné zřizovací listině předán do správy následující majetek: hlavní budovu knihovny (na Nádražním okruhu) a pozemek pod touto budovou. Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p. o dlouhodobě usiluje o svěření také pobočky na Olomoucké ulici, kterou využívá knihovna pro knihovní služby a ve které by chtěli realizovat malé úpravy. Objekt knihovny je součásti objektu bývalé restaurace Split, majetkově tato část patří statutárnímu městu Opava. Administrace činností v těchto prostorách dlouhodobě zabezpečuje Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p. o, smluvní vztahy na dodávky energií jsou uzavřeny taktéž na Knihovnu Petra Bezruče v Opavě, p. o , správcem objektu je odbor majetku. Vzhledem k logistice všech činností zabezpečovaných v tomto objektu včetně správy doporučujeme jako systémové řešení převedení objektu v rámci zřizovací listiny Knihovně Petra Bezruče v Opavě, p. o .

Navrhovaný dodatek tedy řeší svěření pobočky na Olomoucké ulici včetně pozemku Knihovně Petra Bezruče v Opavě, p.o.

 

Přílohy:
Příloha č.1: Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Knihovny Petra Bezruče, p. o.
Příloha č.2: Předkládací návrh ke zřizovací listině