ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:19/4
Věc:Realizace investičních akcí v roce 2018
Důvod předložení:

Přehled plnění investičních akcí v roce 2018

Zpracovatel:Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:dne 6.3.2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. bere na vědomí

předložený přehled plnění investic za rok 2018 

Důvodová zpráva

V příloze č. 1 je předložen přehled plnění investičních akcí za rok 2018 ke dni 31.12.2018, ve kterém jsou uvedeny pouze zrealizované či rozestavěné akce vč. jejich prostavěnosti za rok 2018.

 

V rámci projektových dokumentací byly vypracovány projektové dokumentace na zajištění dotačních akcí (např. Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní, Sídliště Kylešovice - 17. listopadu a Liptovská), na akce s realizací v roce 2019 (např. Kylešovice - kanalizace II. etapa, ZŠ Mírová 33), na akce připravované na následující roky (např. Kylešovice - IS lokality J. Davida - Hlavní, Propojení Krnovská - Žižkova, Písková - most), energetické audity, posudky, poplatky apod.

Přílohy:
Příloha č.1: investice 2018 - plnění