ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:36/4
Věc:Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, II. etapa
Důvod předložení:

schválení projektu "Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, II. etapa", podání žádosti o dotaci na jeho realizaci včetně jeho spolufinancování

Zpracovatel:Ing. Hana Šenková, odbor rozvoje města a strategického plánování
Předkládá:Bc. Hana Brňáková, 1. náměstkyně primátora města
Projednáno v RMO:v RMO dne 6. 3. 2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje
a)

aktualizaci projektu s názvem "Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, II. etapa", a to v souladu s Nařízením vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, ve znění pozdějších předpisů

b)

schvaluje spolufinancování projektu s názvem "Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, II. etapa", a to v souladu s Nařízením vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, ve znění pozdějších předpisů, a to z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši neuznatelných nákladů

Přílohy:
Důvodová zpráva: Důvodová zpráva
Příloha č.1: Projekt "Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, II. etapa"
Příloha č.2: Příloha č. 1 - Celková situace návrhu - Návrh řešení a návrh etapizace (lokalita 17. listopadu)
Příloha č.3: Příloha č. 1 - Celková situace návrhu - Návrh řešení a návrh etapizace (lokalita Liptovská)
Příloha č.4: Příloha č. 1 - Koordinační situace II. etapa (17. listopadu)
Příloha č.5: Příloha č. 1 - Situace architektonická II. etapa (Liptovská)
Příloha č.6: Příloha č. 2 - Navržená dopravní opatření (II. etapa)
Příloha č.7: Příloha č. 3 - Charakteristické obrázky pro úpravy (II. etapa)