ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:34/4
Věc:Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2019
Důvod předložení:

Zajištění úkolů na úseku samosprávy

Zpracovatel:Mgr. Monika Čermínová, oddělení sociální práce a komunitního plánování
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych Ph.D., náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 6. 3. 2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
ANO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

Návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2019 ve výši 21.794.800,00 Kč - viz příloha č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto usnesení

2. schvaluje
a)

smlouvu, (MMOPP00DKJYI), mezi statutárním městem Opava a organizací ANIMA VIVA z.s. se sídlem Liptovská 1045/21, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ: 26591014, zastoupenou Mgr. Šárkou Hruškovou, statutárním zástupcem, ve výši 587.750,00 Kč

b)

smlouvu, (MMOPP00DKJXN), mezi statutárním městem Opava a organizací ANIMA VIVA z.s. se sídlem Liptovská 1045/21, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ: 26591014, zastoupenou Mgr. Šárkou Hruškovou, statutárním zástupcem, ve výši 253.750,00 Kč

c)

smlouvu (MMOPP00DKJWS), mezi statutárním městem Opava a organizací Armáda spásy v ČR, z.s. se sídlem Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, IČ 40613411, zastoupenou Frankem Robertem Gjeruldsenem, pplk., národním velitelem, ve výši 1.479.200,00 Kč

d)

smlouvu (MMOPP00DKJVX), mezi statutárním městem Opava a organizací Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. se sídlem Bieblova 2922/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 26593548, zastoupenou Ing. Liborem Schenkem, statutárním orgánem - ředitelem, ve výši 1.650.000,00 Kč

e)

smlouvu (MMOPP00DKJU2), mezi statutárním městem Opava a organizací Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava - Předměstí, IČ 00494453, zastoupenou Marií Kadlčíkovou, provinční představenou, ve výši 380.000,00 Kč

f)

smlouvu (MMOPP00DKJT7), mezi statutárním městem Opava a organizací Elim Opava o.p.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 02278197, zastoupenou Bc. Ivem Vaněčkem, ředitelem, ve výši 890.000,00 Kč

g)

smlouvu (MMOPP00DKJSC), mezi statutárním městem Opava a organizací Elim Opava o.p.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 02278197, zastoupenou Bc. Ivem Vaněčkem, ředitelem, ve výši 250.000,00 Kč

h)

smlouvu (MMOPP00DKJRH), mezi statutárním městem Opava a organizací EUROTOPIA.CZ, o.p.s. se sídlem Zacpalova 379/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 25852345, zastoupenou Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelem, ve výši 1.040.000,00 

i)

smlouvu (MMOPP00DKJQM), mezi statutárním městem Opava a organizací FOKUS-Opava, z.s. se sídlem Opavská 33, 793 12 Svobodné Heřmanice, IČ 26990881, zastoupenou Radkou Kurtinovou, místopředsedou spolku, ve výši 1.001.500,00 Kč

j)

smlouvu (MMOPP00DKK72), mezi statutárním městem Opava a organizací FOKUS-Opava, z.s. se sídlem Opavská 33, 793 12 Svobodné Heřmanice, IČ 26990881, zastoupenou Radkou Kurtinovou, místopředsedou spolku, ve výši 375.000,00 Kč

k)

smlouvu (MMOPP00DKK67), mezi statutárním městem Opava a organizací Charita Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, Jaktař, 747 07 Opava, IČ 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem, ve výši 5.235.000,00 Kč

l)

smlouvu (MMOPP00DKK5C), mezi statutárním městem Opava a organizací Charita Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, Jaktař, 747 07 Opava, IČ 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem, ve výši 970.000,00 Kč

m)

smlouvu (MMOPP00DKK4H), mezi statutárním městem Opava  a organizací Charita Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, Jaktař, 747 07 Opava, IČ 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem, ve výši 2.243.750,00 Kč

n)

smlouvu (MMOPP00DKK3M), mezi statutárním městem Opava a organizací JINAK, o.p.s. se sídlem Brantice 220, 793 93 Brantice, IČ 01606085, zastoupenou Mgr. Martinou Chlápkovou, ředitelem, ve výši 447.750,00 Kč

o)

smlouvu (MMOPP00DKK2R) mezi statutárním městem Opava a organizací KAFIRA o.p.s. se sídlem Horní náměstí 132/47, Město, 746 01 Opava, IČ 26588773, zastoupenou Janem Horákem, ředitelem, ve výši 308.000,00 Kč

p)

smlouvu (MMOPP00DKK1W), mezi statutárním městem Opava a organizací Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s. se sídlem Hradecká 650/16, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47812052, zastoupenou Bc. Pavlínou Havlíčkovou, ředitelem, ve výši 780.000,00 Kč

q)

smlouvu, (MMOPP00DKK9S), mezi statutárním městem Opava a organizací Vesalius spol. s.r.o., se sídlem Slezská 336, 747 31 Velké Hoštice, IČ 26875012, zastoupenou MUDr. Radomilem Pluschkem, MBA, jednatelem společnosti, ve výši 678.900,00 Kč

r)

smlouvu (MMOPP00DKK01), mezi statutárním městem Opava a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky se sídlem Krakovská 1695/21, Nové město (Praha 1), 110 00 Praha, IČ: 65399447, zastoupenou Mgr. Václavem Poláškem, prezidentem, ve výši 75.000,00 Kč

s)

smlouvu (MMOPP00DKJZD), mezi statutárním městem Opava a organizací Spolu pro rodinu z.s. se sídlem Smetanovo náměstí 1180/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 26642638, zastoupenou Mgr. Ditou Tenglerovou, předsedou, ve výši 200.000,00 Kč

t)

smlouvu (MMOPP00DKK8X), mezi statutárním městem Opava a organizací Vila Vančurova o.p.s. se sídlem Vančurova 1217/5, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 02250152, zastoupenou Miroslavem Glosem, MBA, ředitelem, ve výši 1.561.200,00 

u)

Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/XXX/Z

ve výdajích - odbor sociálních věcí

ANIMA VIVA z.s.

 

sociální poradna

 

(4312,5222,00000000,0040,0000158230000)

+ 220.000,00 Kč

sociální rehabilitace

 

(4344,5222,00000000,0040,0000158230000)

+ 367.750,00 Kč

podporované zaměstnávání

 

(4379,5222,00000000,0040,0000158230000)

+ 253.750,00 Kč

 

 

Armáda spásy v ČR, z.s.

 

azylové domy

 

(4374,5222,00000000,0040,0000153230000)

+ 550.000,00 Kč

noclehárny

 

(4374,5222,00000000,0040,0000153230000)

+   326.000,00 Kč

sociální rehabilitace

 

(4344,5222,00000000,0040,0000153230000)

+ 128.800,00 Kč

nízkoprahové denní centrum

 

(4374,5222,00000000,0040,0000153230000)

+ 267.400,00 Kč

terénní programy

 

(4378,5222,00000000,0040,0000153230000)

+ 207.000,00 Kč

 

 

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

 

sociální poradna

 

(4312,5221,00000000,0040,0000102230000)

+ 120.000,00 Kč

osobní asistence

 

(4351,5221,00000000,0040,0000102230000)

+ 1.530.000,00 Kč

 

 

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky - denní stacionář

 

(4356,5223,00000000,0040,0000154230000)

+380.000,00 Kč

 

 

ELIM Opava, o.p.s.

 

nízkoprahové kluby

 

(4375,5221,00000000,0040,0000161230000)

+ 655.000,00 Kč

sociálně aktivizační služby

 

(4371,5221,00000000,0040,0000161230000)

+ 235.000,00 Kč

dobrovolnické centrum

 

(4359,5221,00000000,0040,0000161230000)

+ 250.000,00 Kč

 

 

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

 

nízkoprahové kluby

 

(4375,5221,00000000,0040,0000165230000)

+ 360.000,00 Kč

poradna

 

(4312,5221,00000000,0040,0000165230000)

+ 135.000,00 Kč

sociálně aktivizační služby

 

(4371,5221,00000000,0040,0000165230000)

+ 130.000,00 Kč

asistenční, mediační a terapeutické centrum

 

(4379,5221,00000000,0040,0000165230000)

+ 415.000,00 Kč

 

 

FOKUS - Opava, z.s.

 

služby následné péče

 

(4376,5222,00000000,0040,0000103230000)

+ 157.500,00 Kč

podpora samostatného bydlení

 

(4351,5222,00000000,0040,0000103230000)

+ 214.000,00 Kč

sociální rehabilitace

 

(4344,5222,00000000,0040,0000103230000)

+ 630.000,00 Kč

chráněná dílna

 

(4377,5222,00000000,0040,0000103230000)

+ 375.000,00 Kč

 

 

Charita Opava

 

denní stacionáře

 

(4356,5223,00000000,0040,0000111230000)

+ 1.300.000,00 Kč

chráněné bydlení

 

(4354,5223,00000000,0040,0000111230000)

+ 1.495.000,00 Kč

hospicová péče

 

(3545,5223,00000000,0040,0000111230000)

+ 960.000,00 Kč

pečovatelská služba

 

(4351,5223,00000000,0040,0000111230000)

+ 940.000,00 Kč

klub seniorů

 

(4359,5223,00000000,0040,0000111230000)

+ 15.000,00 Kč

občanská poradna

 

(4312,5223,00000000,0040,0000111230000)

+ 250.000,00 Kč

sociálně terapeutická dílna

 

(4377,5223,00000000,0040,0000111230000)

+ 480.000,00 Kč

krizová pomoc

 

(4372,5223,00000000,0040,0000111230000)

+ 305.000,00 Kč

chráněné dílny

 

(4377,5223,00000000,0040,0000111230000)

+ 2.243.750,00 Kč

sociální rehabilitace

 

(4344,5223,00000000,0040,0000111230000)

+ 460.000,00 Kč

 

 

JINAK, o.p.s.  - podpora samostatného bydlení

 

(4351,5221,00000000,0040,0000118230000)

+ 447.750,00 Kč

 

 

KAFIRA, o.p.s. - sociální rehabilitace

 

(4344,5221,00000000,0040,0000160230000)

+ 308.000,00 Kč

 

 

Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s. - kontaktní centrum

 

(4376,5221,00000000,0040,0000155230000)

+ 780.000,00 Kč

 

 

Spolu pro rodinu z.s. - sociálně aktivizační služby

 

(4371,5222,00000000,0040,0000120230000)

+ 200.000,00 Kč

 

 

Sjednocená organizace nevidomých

a slabozrakých ČR, z.s.

 

odborné sociální poradenství

 

(4312,5222,00000000,0040,0000157230000)

+ 25.000,00 Kč

sociálně aktivizační služby pro seniory
a OZP

 

(4379,5222,00000000,0040,0000157230000)

+ 50.000,00 Kč

 

 

Vesalius spol. s.r.o. - domov pro osoby se ZP

 

(4357,5213,00000000,0040,0000182230000)

+ 678.900,00 Kč

 

 

Vila Vančurova o.p.s.

 

domov pro seniory

 

(4350,5221,00000000,0040,0000179230000)

+ 1.000.000,00 Kč

odlehčovací služby

 

(4359,5221,00000000,0040,0000179230000)

+ 140.000,00 Kč

domov se zvláštním režimem

 

(4357,5221,00000000,0040,0000179230000)

+ 421.200,00 Kč

 

 

Dotace na poskytování sociálních
a souvisejících služeb v roce 2019

 

(6409,5901,00000000,0040,0000000230000)

- 20.406.800,00 Kč

 

 

 

 

Důvodová zpráva

Ad 1)

Z důvodu zajištění financování sociálních a souvisejících služeb na rok 2019 pro občany statutárního města Opavy (dále jen SMO) předkládáme Zastupitelstvu statutárního města Opavy k projednání tento materiál, kterýse týká návrhu dotací na rok 2019.

Na položku dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2019 je v rozpočtu k dispozici částka ve výši 26.500.000,00 Kč, ze které je nutné vyčlenit prostředky ve výši 2.224.000,00 Kč na podporu služeb sociální prevence zařazených v Individuálním projektu MSK (IP MSK), čímž je k dispozici na přerozdělení částka 24.276.000,00 Kč.

 

Rada SMO na svém jednání dne 06.03.2019 přihlédla k návrhu Komise Rady SMO pro komunitní plán (Komise) a přerozdělila na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2019 částku ve výši 21.794.800,00 Kč.

Při návrhu výše dotací bylo přihlédnuto k platným Zásadám pro poskytování účelových dotací na sociální a související služby z rozpočtu SMO na rok 2019 (dále jen Zásady) a rovněž k podkladům, které zpracoval odbor sociálních věcí. Dále byla reflektována skutečnost, aby výše dotace u registrovaných sociálních služeb a souvisejících služeb s vysokou prioritou SMO zůstaly alespoň na úrovni předchozího roku (u sociálních služeb je udržení dotace alespoň na výši z předchozího roku potřebné pro získání prostředků z kraje).
Ke změnám v podobě snížení/navýšení dotací došlo u následujících služeb:

 • sociální rehabilitace, služby následné péče, chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení - s ohledem na potřebnost zajištění služeb pro osoby s duševním onemocněním a dále v souvislosti s probíhající reformou psychiatrické péče na území města byly uvedené služby podpořeny navýšením dotace oproti minulému roku, a to ve výši 75% z rozdílu mezi výší dotace z roku 2018 a požadovanou částkou na rok 2019;
 • chráněné zaměstnávání a chráněné dílny - u této související služby bylo postupováno dle platných Zásad, dle kterých je doporučeno financování chráněného zaměstnávání ve výši 25.000,00 Kč na 1 úvazek OZP. Od tohoto doporučení se odvíjel návrh částek na rok 2019 - dotace pro zaměstnávání ANIMA VIVA z.s. byla navýšena oproti loňskému roku o částku 43.750,00 Kč, dotace pro zaměstnávání FOKUS-Opava, z.s. zůstala na úrovni roku 2018 a chráněným dílnám Charity Opava by bylo dle uvedeného výpočtu navrženo o 31.250,00 Kč méně;
 • Denní stacionář Domovinka - schváleno navýšení dotace o částku 212.000,00 Kč vzhledem ke skutečnosti, že je služba poskytována po celý rok (minulý rok byla dotace poskytnuta pouze od doby vzniku, tzn. na půl roku) a s ohledem na cílovou skupinu osoby s poruchou autistického spektra, jež je vnímána jako potřebná i ze strany KÚ MSK;
 • Domov pro seniory - Domov sv. Zdislavy - služba zařazena ve víceletém financování, v rámci kterého již bylo Zastupitelstvem schváleno navýšení dotace na rok 2019 o částku 58.000,00 Kč;
 • azylové domy Armády spásy v ČR, z.s. - jedná se o potřebnou službu, která je ve srovnání s obdobnou službou v MSK podfinancována a z tohoto důvodu dlouhodobě nestačí finanční prostředky z IP MSK (tato skutečnost byla OSV potvrzena na schůzce s vedoucím odboru OSV KÚ MSK). Z tohoto důvodu je navrženo navýšení dotace oproti roku 2018;
 • Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé - návrh na snížení dotace na 15.000,00 Kč vzhledem ke skutečnosti, že služba dosud byla z rozpočtu SMO financována v přepočtu na jednu klientohodinu více než obdobné služby;
 • osobní asistence DomA - domácí asistence, z.s. - stejný případ jako v předcházejícím bodě - služba je v přepočtu na klientohodinu podporována z rozpočtu SMO více než obdobná služba, navíc jsou v žádosti uvedeny nepřesné informace a celkově se projekt jeví jako nepříliš transparentní (nereálný počet klientohodin na uvedený počet úvazků);
 • odborné sociální poradenství SONS - komise navrhla snížení dotace oproti roku 2018 vzhledem ke skutečnosti, že je službu v porovnání s ostatními poradnami drahá a vykazuje nízký počet kontaktů a intervencí;
 • chráněné bydlení EKIPA z.s. - opět návrh na nepodpoření organizace z důvodu trvajících problémů týkajících se kvality služby a nízkého počtu opavských klientů;
 • hospicová péče Charity Opava - jedná se o potřebnou a velmi vytíženou související službu s vysokou prioritou SMO, z tohoto důvodu doporučeno navýšení dotace.
   
  Oproti roku 2018 dále došlo k následujícím změnám:
 • neposkytnutí dotace krizovému centru Elim Opava a navýšení dotace pro NZDM Elim Opava o.p.s. - na základě dohody s KÚ MSK byla k 31.01.2018 zrušena krizová pomoc Elim Opava a finanční prostředky z této služby by měly být přesunuty na terénní formu poskytování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež;
 • neposkytnutí dotace organizaci OASA nezisková o.p.s. ve výši 675.000,00 Kč - organizace nepodala žádost o dotaci na rok 2019 v řádném termínu, z tohoto důvodu nebyla dle Zásad žádost hodnocena ani posuzována. Je plánováno, že by organizace mohla být podpořena v rámci dofinancování;
 • snížení dotace Domovu pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Vesalius spol. s.r.o. a navýšení dotace Domovu pro seniory (DPS) Vila Vančurova o.p.s. - z pohledu charakteru budovy a složení klientů (senioři) se členové komise rozhodli porovnat službu DOZP Vesalius spol. s.r.o. s DPS Vila Vančurova o.p.s., přičemž bylo zjištěno, že je v přepočtu na jeden lůžkoden DOZP Vesalius z rozpočtu SMO financován nadměrně. Na základě přepočtu došlo ke sjednocení financování těchto služeb (snížení dotace pro Vesalius), přičemž DPS Vila Vančurova bylo navrženo ještě poměrné navýšení dotace s ohledem na navýšenou kapacitu o 6 klientů (nutné pro obdržení dotace z kap. 313). Odbor sociálních věcí doporučuje navýšení dotace pro DPS Vila Vančurova o.p.s. schválit, vzhledem ke skutečnosti, že je potřebnost navýšení dlouhodobě diskutována v rámci komunitního plánování a je rovněž zapracována v komunitním plánu. V případě, kdy by SMO nenavýšilo dotaci, nedošlo by ani k navýšení ze státního rozpočtu, kapitoly 313 MPSV;
 • sjednocení financování ostatních souvisejících služeb - doporučeno sjednocení financování neregistrovaných ostatních souvisejících služeb (kluby, spolky a svazy) jednotnou částkou ve výši 15.000,00 Kč. 
   
  Po přerozdělení návrhu dotací ve výši 21.794.800,00,00 Kč a 2.224.000,00 Kč na zmíněný IP MSK, zbývá v rezervě na financování sociálních a souvisejících služeb částka 2.481.200,00 Kč, která je doporučena přerozdělit následovně:
 • 675.000,00 Kč na pečovatelskou službu organizace OASA nezisková o.p.s., která nesplnila podmínky v rámci řádného dotačního řízení;
 • 250.000,00 Kč na financování nízkopříjmových klientů Domova Bílá Opava, p.o., který SMO v minulých letech každoročně dofinancovávalo ze svého rozpočtu;
 • 1.556.200,00 Kč na dofinancování potřebných sociálních a souvisejících služeb v roce 2019 a případné financování nízkopříjmových klientů - opavských občanů umístěných v zařízeních v okolních městech.
   
   
  Ad 2)
   
  Společně s návrhem dotací předkládáme Zastupitelstvu SMO ke schválení zároveň Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na rok 2019, aby nedošlo ke zpoždění ve vyplácení prvních splátek dotací, které by mohlo vést k ohrožení finanční stability sociálních služeb. Smlouvy jsou vytvořeny dle RMO schváleného vzoru, přičemž smlouvy do 50.000,00 Kč již byly schváleny Radou SMO dne 06.03.2019 a smlouvy nad 50.000,00 Kč nyní předkládáme ke schválení Zastupitelstvu SMO.

 

Na základě výše uvedeného doporučujeme Zastupitelstvu SMO schválit návrh usnesení.

Přílohy:
Příloha č.1: 1_navrh_dotaci_2019.xlsx
Příloha č.2: 2_ANIMA_VIVA_MSK.doc
Příloha č.3: 3_ANIMA_chran_zam_de_minimis.docx
Příloha č.4: 4_Armada_spasy_MSK.doc
Příloha č.5: 5_CZP_MSK.doc
Příloha č.6: 6_Ceska_provincie_KONGREGACE_MSK.doc
Příloha č.7: 7_ELIM_MSK.doc
Příloha č.8: 8_ELIM_souv_sluzby.docx
Příloha č.9: 9_EUROTOPIA_MSK.doc
Příloha č.10: 10_FOKUS_MSK.doc
Příloha č.11: 11_FOKUS_de_minimis.docx
Příloha č.12: 12_Charita_MSK.doc
Příloha č.13: 13_Charita_souv_sluzby.docx
Příloha č.14: 14_Charita_vyr_platba.doc
Příloha č.15: 15_JINAK_MSK.doc
Příloha č.16: 16_KAFIRA_MSK.doc
Příloha č.17: 17_KKC_MSK.doc
Příloha č.18: 18_SPOLU_pro_rodinu_MSK.doc
Příloha č.19: 19_SONS_MPSV.doc
Příloha č.20: 20_VESALIUS_MSK.doc
Příloha č.21: 21_VILA_VANCUROVA_MSK.doc