ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:52/4
Věc:Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)
Důvod předložení:

Zprávy o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích

Zpracovatel:Renata Zahradníková, asistentka tajemníka
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. bere na vědomí
a)

činnost Rady statutárního města Opavy za období od 13. 12. 2018 do 15. 03. 2019

b)

činnost Finančního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy a činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy od 13. 12. 2018 do 15. 03. 2019

Důvodová zpráva

RMO

 

Rada statutárního města Opavy zasedala od 13. 12. 2018 do 15. 3. 2019 takto:

5. RMO  05. 12. 2018

6. RMO 19. 12. 2018

7. RMO 16. 01. 2019

8. RMO 30. 01. 2019

9. RMO 20. 02. 2019

10. RMO 06. 03. 2019

 

Materiály vč. usnesení jsou k dispozici na úložišti materiálů RMO (popř. RMO_Z).

Usnesení z RMO lze nalézt také na: http://www.opava-city.cz/cs/volene-organy-mesta-rada/usneseni

 

 

 

Rada města se ve volebním období 2014-2018 zabývala podněty ze 14. ZMO konaného dne 25. 4. 2016 podanými členkou ZMO a přijala následující usnesení:

 

1355/39 RM 16/2   Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

 

RMO ukládá

 

náměstkovi primátora Mgr. Daliboru Halátkovi překládat zastupitelstvu města nejméně 1x za čtvrtletí zprávu o Dukelských kasárnách

Z: Mgr. Halátek   primátorovi města

T: ZMO 18. 03. 2019

 

 

Zpráva o stavu Dukelských kasáren

 

Od začátku letošního roku probíhají v mé kanceláři schůzky se zájemci, kteří v minulém volebním období projevili zájem o prodej Dukelských kasáren. Na jednání zastupitelstva dne 18. 3. 2019 bude předložen Plán strategických investic 2019-2026, kde blíže specifikujeme vizi dalšího směřování Dukelských kasáren. V případě, že bude zastupitelstvem podpořena, budeme činit další kroky v souvislosti s vyhlášením nového záměru prodeje.

 

Ing. Tomáš Navrátil
primátor

 

 

 

 

 

Výbory ZMO

 

Kontrolní výbor ZMO zasedal dne 09. 01. 2019, 04. 02. 2019 a 04. 03. 2019 - zápisy viz příloha (zápis z 04. 03. 2019 bude dodán dodatečně)

 

Finanční výbor ZMO bude zasedat dne 12. 03. 2019 - zápis bude dodán dodatečně

 

 

 

Doplněno dne 14. 3. 2019

 

Doplněn zápis Kontrolní výboru ZMO ze dne 4. 3. 2019 a zápis Finančního výboru ZMO ze dne 12. 3. 2019

 

 

 

Přílohy:
Příloha č.1: 2_KV_190109_zapis
Příloha č.2: 2_KV_190109_zapis_priloha_1
Příloha č.3: 3_KV_190204_zapis
Příloha č.4: 3_KV_190204_zapis_priloha_1
Příloha č.5: 3_KV_190204_zapis_priloha_2a
Příloha č.6: 3_KV_190204_zapis_priloha_2b
Příloha č.7: 4_KV_190304_zapis
Příloha č.8: 3_FV_190312_zapis