ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:38/4
Věc:Program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019 - schválení smluv
Důvod předložení:

schválení smluv dotačního programu 2019 v oblasti Životního prostředí a EVVO přesahujících částku 50.000 Kč

Zpracovatel:Kateřina Hnátová, odbor školství
Předkládá:Bc. Hana Brňáková, 1. náměstkyně primátora města
Projednáno v RMO:smlouvy prošly systémem Ginis
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje
a)

smlouvu, MMOPP00CWAHR, mezi statutárním městem Opava a Spolkem Ekolyceum se sídlem Stará silnice 187/76, Jaktař, 747 07 Opava, IČ 27000346, ve výši 58.500,00 Kč, jako modelovou smlouvu pro potřebu uzavírání dalších totožných smluv, u kterých dochází pouze ke změně druhé smluvní strany a výše dotace, formou minicesty v souladu se Směrnicí pro přípravu, kontrolu a schválení smluv účinnou ode dne 01.07.2016

b)

smlouvu, MMOPP00CWAIM, mezi statutárním městem Opava a spolkem Za Opavu, z.s. se sídlem Ovocná 1970/43, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 27053644, ve výši 136.800,00 Kč

c)

smlouvu, MMOPP00CWAJH, mezi statutárním městem Opava a spolkem Junák - český skaut, přístav Poseidon Opava, z.s. se sídlem Heritesova 2524/31, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47810998, ve výši 100.000,00 Kč

2. schvaluje
a)

Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/XXX/Z ve výdajích - odbor školství

 

Dotační program ŽP a EVVO

(6409,5901,00000000,0030,0000500230000)                  - 295.300,00 Kč

 

Spolek Ekolyceum

(3792,5222,00000000,0030,0000503230000)                   + 58.500,00 Kč

 

Za Opavu, z.s.

(3319,5222,00000000,0120,0000255230000)                 + 136.800,00 Kč 

 

Junák - přístav Poseidon

(3421,5222,00000000,0030,0000409230000)                 + 100.000,00 Kč

 

Důvodová zpráva

Na zasedání zastupitelstva města dne 18. 3. 2019 bude schvalováno vyhodnocení Programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019.

 

Vzhledem k tomu, že smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy ve výši nad 50 tis. Kč musí být schváleny zastupitelstvem města, předkládáme vybrané smlouvy, které tuto podmínku splňují. Smlouvy ve výši pod 50 tis. Kč budou předloženy na  radu města dne 20. 3. 2019, neboť jejich schválení je v kompetenci rady města (poté co zastupitelstvo rozhodne o vyhodnocení Programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019, tzn. o rozdělení konkrétních částek).

 

Vzorová smlouva vč. Obecných smluvních podmínek pro poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Opavy byla schválena zastupitelstvem města dne 17.12. 2018 spolu s podmínkami Programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019.

 

Smlouvy prošly kontrolním systémem GINIS.

Přílohy:
Příloha č.1: MMOPP00CWAHR_ver1.doc
Příloha č.2: MMOPP00CWAIM_ver1.doc
Příloha č.3: MMOPP00CWAJH_ver1.doc
Příloha č.4: obecné podmínky - příloha smluv