ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:54/4
Věc:Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
Důvod předložení:

Informace, dopisy, stížnosti, petice určené zastupitelům města.

Zpracovatel:Renata Zahradníková, asistentka tajemníka
Předkládá:JUDr. Tomáš Elis, tajemník
Projednáno v RMO:
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. bere na vědomí

informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města do 6. 3. 2019

Důvodová zpráva

Petice

 

Petice - prodej části pozemku (příloha č. 1)

V řešení.

 

Petice - řešení nových parkovacích míst (příloha č. 2)

V řešení.

 

 

Ostatní písemnosti

- - - -

 

 

Podklady určené pouze členům zastupitelstva

 

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░

 

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░

 

 

 

 

Přílohy:
Příloha č.1: petice_prodej_casti_pozemku
Příloha č.2: petice_reseni_novych_parkovacich_stani