ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:10/4
Věc:Dotace ostatní - FreiPlatz v Opavě
Důvod předložení:

Činnost odboru

Zpracovatel:Ing. Miroslav Drössler, vedoucí odboru finančního a rozpočtového
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
ANO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. bere na vědomí

žádost o finanční dotaci MgA. Václava Minaříka se sídlem Otáhalova 263/1, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 73089672, na náklady související s pořádáním hudebního festivalu FreiPlatz v Opavě, ve výši 200.000,00 Kč

2. schvaluje

finanční dotaci MgA. Václavu Minaříkovi se sídlem Otáhalova 263/1, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 73089672, na náklady související s pořádáním hudebního festivalu FreiPlatz v Opavě, ve výši 150.000,00 Kč

3. schvaluje

smlouvu, MMOPP00CWAKC, mezi statutárním městem Opava a MgA. Václavem Minaříkem se sídlem Otáhalova 263/1, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 73089672, na náklady související s pořádáním hudebního festivalu FreiPlatz v Opavě, ve výši 150.000,00 Kč

4. schvaluje

Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 

Dotace ostatní

 

 

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)

   - 150.000,00 Kč

 

 

 

 

Václav Minařík

 

 

(3319,5222,00000000,0020,0000262000000)

   + 150.000,00 Kč

Důvodová zpráva

FreiPlatz - dvoudenní festival v letošním roce již sedmá ročník. Jedná se o snahu propojit hudební kluby, bary, kavárny, galerie a veřejný prostor s multižánrovým programem. Letošní roční proběhne v květnu v prostorách Galerie Gottfrei, Music klubu 13, Jazz Café Evžen, Myslivně baru, Trap baru, VOVO, Matičního domu, venkovní open air scény, Luft baru.

Finanční prostředky budou v případě schválení použity na odměny vystupujících interpretů, pronájem pódia, zvukové a světelné služby.

Žadateli byly poskytnuty finanční prostředky v roce 2017 (dotace + granty) ve výši 120.000,00 Kč a v roce 2018 ve výši 110.000.000,00 Kč.

Kulturní komise poskytnutí dotace doporučuje.

 

Rada města se tímto materiálem zabývala na svém zasedání dne 20.02.2019 a doporučila zastupitelstvu města schválit dotaci ve výši 150.000,00 Kč.

Přílohy:
Příloha č.1: žádost
Příloha č.2: smlouva