ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:9/4
Věc:Schválení smluv - přímá podpora
Důvod předložení:

Činnost odboru

Zpracovatel:Ing. Miroslav Drössler, vedoucí odboru finančního a rozpočtového
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:dne 06.03.2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje
a)

smlouvu, MMOPP00CWC2G, mezi statutárním městem Opava a Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvkovou organizací se sídlem Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, ve výši 1.500.000,00 Kč

b)

smlouvu, MMOPP00CWC0Q, mezi statutárním městem Opava a Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, ve výši 600.000,00 Kč

c)

smlouvu, MMOPP00CWC1L, mezi statutárním městem Opava a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Opava se sídlem Krnovská 2859/71d, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00426482, ve výši 50.000,00 Kč

d)

smlouvu, MMOPP00CWBZ2, mezi statutárním městem Opava a ČR-Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 70884561, ve výši 600.000,00 Kč

 

Důvodová zpráva

V návaznosti na předložený návrh rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2019 předkládáme zastupitelstvu města a ke schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy v rámci přímé podpory na rok 2019.

Rada města se tímto materiálem zabývala na svém zasedání dne 06.03.2019 a doporučila zastupitelstvu města jeho schválení.

Přílohy:
Příloha č.1: a_MMOPP00CWC2G_ver1.doc
Příloha č.2: b_MMOPP00CWC0Q_ver1.doc
Příloha č.3: c_MMOPP00CWC1L_ver1.doc
Příloha č.4: d_MMOPP00CWBZ2_ver1.doc