ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:17/4
Věc:Dotace ostatní - Vodárenská věž Opava o.p.s. - činnost KUPE
Důvod předložení:

Činnost odboru

Zpracovatel:Ing. Miroslav Drössler, vedoucí odboru finančního a rozpočtového
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:radou města dne 06.03.2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. bere na vědomí

žádost o finanční dotaci společnosti Vodárenská věž Opava o.p.s. se sídlem Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 29393973, na zajištění činnosti kulturně -uměleckého prostoru KUPE, ve výši 666.000,00 Kč

2. neschvaluje

finanční dotaci společnosti Vodárenská věž Opava o.p.s. se sídlem Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 29393973, na zajištění činnosti kulturně -uměleckého prostoru KUPE, ve výši 666.000,00 Kč

3. neschvaluje

Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 

Dotace ostatní

 

 

(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)

   - 666.000,00 Kč

 

 

 

 

Vodárenská věž Opava o.p.s

 

 

(3319,5221,00000000,0020,0000224000000)

   + 666.000,00 Kč

 

 

 

Důvodová zpráva

V případě schválení dotace budou finanční prostředky použity na zabezpečení chodu kulturně - uměleckého prostoru KUPE, zejména na energie, mzdové náklady, propagaci (viz rozpis v žádosti).

Prostor KUPE byl otevřen v roce 2016 ve zrekonstruované vodárenské věži u východního nádraží v Opavě. V prostorách KUPE je galerie specializující se na výstavy fotografií, multifunkční sál nabízí možnost provozovat kino, pořádat koncerty, divadelní představení, besedy, semináře aj.

Žadateli byly v roce 2017 poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 140.000,00 Kč, v roce 2018 v celkové výši 350.000,00 Kč.

 

V případě jiného rozhodnutí než je navržené usnesení, je potřebné schválení závazných ukazatelů smlouvy :

 

Příjemce dotace: Vodárenská věž Opava o.p.s..

Se sídlem: Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava

IČ: 29393973

Účel: na zajištění činnosti kulturně -uměleckého prostoru KUPE

Doba použití:01.01.2019 - 31.12.2019

Vyúčtování: 31.01.2020

  

Rada města se tímto materiálem zabývala na svém zasedání dne 20.02.2019 a doporučila zastupitelstvu města dotaci neposkytnout.

 

Přílohy:
Příloha č.1: A_zadost .pdf