ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:15/4
Věc:Dotace ostatní - Cirkus trochu jinak, z.s. - Cirkulum na cestách 2019
Důvod předložení:

Činnost odboru

Zpracovatel:Ing. Miroslav Drössler, vedoucí odboru finančního a rozpočtového
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:dne 06.03.2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
ANO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. bere na vědomí

žádost o finanční dotaci spolku Cirkus trochu jinak, z. s. se sídlem Hlavní 34, 742 85 Vřesina, IČ 22878670, na náklady související s akcí Cirkulum na cestách 2019, ve výši 110.000,00 Kč

2. schvaluje

finanční dotaci spolku Cirkus trochu jinak, z. s. se sídlem Hlavní 34, 742 85 Vřesina, IČ 22878670, na náklady související s akcí Cirkulum na cestách 2019, ve výši 50.000,00 Kč

3. schvaluje

smlouvu, MMOPP00CW88E, mezi statutárním městem Opava a spolkem Cirkus trochu jinak, z.s. se sídlem Hlavní 34, 742 85 Vřesina, IČ 22878670, na náklady související s akcí Cirkulum na cestách 2019, ve výši 50.000,00 Kč

4. schvaluje

Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 

Dotace ostatní

 

 

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)

 

   - 50.000,00 Kč

 

 

 

 

Cirkus trochu jinak, z.s.

 

 

(3900,5222,00000000,0020,0000549000000)

    + 50.000,00 Kč

 

 

 

Důvodová zpráva

Cirkulum na cestách - nový cirkus, pouliční divadlo, novocirkusové disciplíny. Žadatel v rámci projektu navštíví tři krajská města Opava, Třinec, Nový Jičín a další ročník na Hlavní třídě v Ostravě Porubě.

Do Opavy by měl Cirkulum na cestách dorazit v termínu 01.06.2019, kdy probíhají oslavy Dne dětí. Na scéně vystoupí umělci nejen z České republiky.

Žadateli nebyly v minulosti poskytnuty žádné finanční prostředky.

 

 

Rada města se tímto materiálem zabývala na svém zasedání dne 06.03.2019 a doporučila zastupitelstvu města schválení dotaci ve výši 50.000,00 Kč.

 

Přílohy:
Příloha č.1: žádost