ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:42/4
Věc:Program KULTURA 2019 - schválení smluv
Důvod předložení:

v souvislosti s vyhodnocením Programu KULTURA 2019 je nutno schválit smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy

Zpracovatel:Renata Zahradníková, asistentka tajemníka
Předkládá:Bc. Hana Brňáková, 1. náměstkyně primátora města
Projednáno v RMO:6. 3. 2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje
a)

smlouvu, MMOPP00CWBL0, mezi statutárním městem Opava a Bludným kamenem, z.s. se sídlem Gudrichova 1332/6, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 66144108, ve výši 120.000,00 Kč, jako modelovou smlouvu pro potřebu uzavírání dalších totožných smluv, u kterých dochází pouze ke změně druhé smluvní strany a výše dotace, formou minicesty v souladu se Směrnicí pro přípravu, kontrolu a schválení smluv účinnou ode dne 01.07.2016

b)

smlouvu, MMOPP00CWBNQ, mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem ░░░░ ░░░░ , ve výši 85.000,00 Kč 

c)

smlouvu, MMOPP00CWBMV, mezi statutárním městem Opava a spolkem Za Opavu, z.s. se sídlem Ovocná 1970/43, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 27053644, ve výši 60.000,00 Kč

d)

smlouvu, MMOPP00CWBOL, mezi statutárním městem Opava a spolkem Jsme Yggdrasil, z.s. se sídlem náměstí Slezského odboje 2288/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 06750982, ve výši 60.000,00 Kč

e)

smlouvu, MMOPP00CWBHK, mezi statutárním městem Opava a Spolkem rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní okruh 674/11, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 44941404, ve výši 91.000,00 Kč

f)

smlouvu, MMOPP00CWBIF, mezi statutárním městem Opava a Církevní konzervatoří Německého řádu se sídlem Beethovenova 235/1, 746 01 Opava - Město, IČ 68941811, ve výši 54.000,00 Kč

g)

smlouvu, MMOPP00CWBJA, mezi statutárním městem Opava a Studentskou unií Slezské univerzity, z.s. se sídlem Bezručovo náměstí 1150/13, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47811838, ve výši 60.000,00 Kč

h)

smlouvu, MMOPP00CWBK5, mezi statutárním městem Opava a Vodárenskou věží Opava o.p.s. se sídlem Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 29393973, ve výši 240.000,00 Kč

i)

smlouvu, MMOPP00CWBPG, mezi statutárním městem Opava a Silesia Art, z.ú. se sídlem Holečkova 562/11, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 03587631, ve výši 60.000,00 Kč

2. schvaluje

Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/XXX/Z

ve výdajích - odbor kancelář primátora

 

Dotační program Kultura

 

 

(6409,5901,00000000,0120,0000200230000)

   - 830.000,00 Kč

 

 

 

 

Bludný kámen, z.s

 

 

(3319,5222,00000000,0120,000202230000)

+ 120.000,00 Kč

 

 

 

 

░░░░ ░░░░

 

 

(3319,5494,00000000,0120,0000299230000)

+ 85.000,00 Kč 

 

 

 

 

Za Opavu, z.s.

 

 

(3319,5222,00000000,0120,0000255230000)

+ 60.000,00 Kč

 

 

 

 

Jsme Yggdrasil, z.s

 

 

(3900,5222,00000000,01200000495230000)

+ 60.000,00 Kč

 

 

 

 

Spolek rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě

 

 

(3421,5222,00000000,0120,0000248230000)

+ 91.000,00 Kč

 

 

 

 

Církevní konzervatoř Německého řádu

 

 

(3126,5223,00000000,0120,0000227230000)

+ 54.000,00 Kč

 

 

 

 

Studentská unie Slezské univerzity, z.s

 

 

(3319,5222,00000000,0120,0000209230000)

+ 60.000,00 Kč

 

 

 

 

Vodárenská věž Opava o.p.s.

 

 

(3319,5221,00000000,0120,0000224230000)

+ 240.000,00 Kč

 

 

 

 

Silesia Art, z.ú.

 

 

(3312,5222,00000000,0120,0000246230000)

+ 60.000,00 Kč

Důvodová zpráva

Na zasedání zastupitelstva města dne 18. 3. 2019 bude schvalováno vyhodnocení Programu KULTURA 2019, které již bylo projednáno radou města.

 

Vzhledem k tomu, že smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy ve výši nad 50 tis. Kč musí být schváleny zastupitelstvem města, předkládáme vybrané smlouvy, které tuto podmínku splňují. Smlouvy ve výši pod 50 tis. Kč budou předloženy na  radu města dne 20. 3. 2019, neboť jejich schválení je v kompetenci rady města (poté co zastupitelstvo rozhodne o vyhodnocení Programu KULTURA 2019, tzn. o rozdělení konkrétních částek).

 

Vzorová smlouva vč. Obecných smluvních podmínek pro poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Opavy byla schválena zastupitelstvem města dne 17.12. 2018 spolu s podmínkami Programu KULTURA 2019.

 

Smlouvy prošly kontrolním systémem GINIS.

Přílohy:
Příloha č.1: 1a) MMOPP00CWBL0_ver1
Příloha č.2: 1b) MMOPP00CWBNQ_ver1
Příloha č.3: 1c) MMOPP00CWBMV_ver1
Příloha č.4: 1d) MMOPP00CWBOL_ver1
Příloha č.5: 1e) MMOPP00CWBHK_ver1
Příloha č.6: 1f) MMOPP00CWBIF_ver1
Příloha č.7: 1g) MMOPP00CWBJA_ver1
Příloha č.8: 1f) MMOPP00CWBK5_ver1
Příloha č.9: 1i) MMOPP00CWBPG_ver1
Příloha č.10: obecné podmínky - přílohy smluv