ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:42/18
Věc:Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
Důvod předložení:

Informace, dopisy, stížnosti, petice určené zastupitelům města.

Zpracovatel:Renata Zahradníková, asistentka tajemníka
Schvalovatel:JUDr. Tomáš Elis, tajemník
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:82. RMO dne 25. 08. 2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. bere na vědomí
a)

informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města do 18. 08. 2021

b)

informaci o přidělení názvu ulice Josefa Veselého nově vznikající ulici v lokalitě Opava - Kateřinky

Důvodová zpráva

Petice

 

Petice - výměna oken, Podvihovská 5a, Opava-Komárov (příloha č. 1)

Odpověď (příloha č. 2)

 

 

Informace

 

Dříve schválený název ulice "Josefa Veselého" byl přidělen nově vzniklé ulici v lokalitě Opava-Kateřinky u nové jízdárny a kruhového objezdu poblíž Stříbrného jezera. Mapka je v příloze (příloha č. 3).

Přílohy:
Příloha č.1: petice_vymena_oken.pdf
Příloha č.2: petice_vymena_oken_odpoved.pdf
Příloha č.3: ulice_Josefa_Veseleho.pdf