ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:22/18
Věc:Dohody o poskytnutí slevy z nájemného ve výši nad 20.000,00 Kč za období únor, březen, duben 2021
Důvod předložení:

zajištění úkolů vyplývajících z náplně odboru majetku města

Zpracovatel:Mgr. Ivana Sýkorová, odbor majetku města
Schvalovatel:Mgr. Bc. Pavel Vltavský, vedoucí odboru majetku města
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., 1. náměstek primátora
Projednáno v RMO:v systému Ginis
v RMO dne 23. 6. 2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

níže uvedené dohody o poskytnutí slevy z nájemného s celkovou výší slevy nad 20.000,00 Kč

a)

dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIWK mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Borisem Peterkem, se sídlem ░░░░ ░░░░ , 746 01 Opava - Předměstí, IČ: 66721148 (cestovní agentura Alexa, Dolní námětí 24) jako nájemcem

b)

dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYJ2J mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Danielem Kupkou, se sídlem ░░░░ ░░░░ ░░ , 747 06 Opava - Kylešovice, IČ: 07870558 (Kupkafé, Rybí trh 27/2) jako nájemcem

c)

dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LHN9I mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Martinem Seidlem, se sídlem ░░░░ ░░░ , 747 91 Štítina, IČ: 88291367 (KD Na Rybníčku) jako nájemcem

d)

dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LHNAD mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Květ lotosu s.r.o., se sídlem Moravice č.p. 86, 747 84, IČ: 03664856 (provozovna Hrnčířská 9,11 Opava) jako nájemcem

e)

dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIE2 mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a HOROr SPORT, s.r.o., se sídlem Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 25903942 (provozovna Dolní náměstí 138/23, Opava), jako nájemcem

f)

dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIHN mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Ing. Pavlem Orlíkem, se sídlem Mezi Trhy 120/9, 746 01 Opava - Město, IČ: 10626522 (prodej textilního zboží) jako nájemcem

g)

dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LHN7S mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a GASTRO TYLŠAR s.r.o., se sídlem Pavlovského 652/19, 747 07 Opava - Jaktař, IČ:27839206 (provozovna Dolní náměstí 23, Opava) jako nájemcem

h)

dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYJ0T mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Jakubem Šromem, se sídlem ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Město, 746 01 Opava (kavárna, Horní náměstí 34, Opava) jako nájemcem

i)

dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIZ5 mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Ócafe22 s.r.o., se sídlem Zengrova 660/33, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ.08794855 (kavárna Horní náměstí 67,69) jako nájemcem

j)

dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIFX mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Chachar catering s.r.o., se sídlem Ludvíka Podéště 1974/25, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 28587740 (pizza, Kašpárkova hasičárna) jako nájemcem

k)

dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIXF mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Martinem Žižlavským, se sídlem ░░░░ ░░░░ , 746 01 Opava, IČ: 65518161 (kino Mír) jako nájemcem

l)

dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIS4 mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a AMOENÉ FLOW s.r.o., se sídlem Komenského 859/12, 746 01 Opava - Předměstí, IČ: 02041049 (prodejna dárkového zboží, Mezi Trhy 1 a Mezi Trhy 3, Opava) jako nájemcem

m)

dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIR9 mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Naděždou Stupalovou, se sídlem ░░░░ ░░░  ░░░░ , 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem, IČ: 65882741 (prodejna Boubelka, Mezi Trhy 3, Opava) jako nájemcem

n)

dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIJD mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a DUY ANH FASHION s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 05064651 (prodej textilu, obuvi, hraček, OC Slezanka) jako nájemcem

o)

dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LHN52 mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a SACON invest s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Švabinského 1700/4, PSČ: 702 00, IČ: 28577710 (kavárna v Obecním domě, Ostrožná 46, Opava) jako nájemcem

p)

dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LHNB8 mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Ing. Josefem Kupkou, se sídlem Horní náměstí 150/28, 746 01 Opava, IČ: 11543141 (zlatnictví, Horní náměstí 28, Opava) jako nájemcem

q)

dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIQE mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a CHANCE a.s., se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ: 266 01, IČ:28178815 (provozovna Horní náměstí 28, Opava) jako nájemcem

r)

dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIII mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Mgr. Renátou Herczovou, se sídlem Hrnčířská 350/13, 746 01 Opava - Město, IČ: 73273422 (prodejna bylin, čajů, dárků) jako nájemcem

s)

dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00IYIGS mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Baby club KAČKA z.s., se sídlem Na Lúčky 494, 747 57, Slavkov, IČ:06493157 (plavání kojenců, batolat, Jateční 7, Opava) jako nájemcem

t)

dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LUHNC3 mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Grovaro s.r.o., se sídlem Mezi Trhy 109/3, Město, 746 01 Opava, IČ:01868519 (prodejna spodního prádla a plavek) jako nájemcem

u)

dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LHN6X mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a ČELIK s.r.o., se sídlem Kolářská 147/1, Město, 746 01 Opava, IČ. 09516158 (cukrárna, Horní náměstí 30, Opava) jako nájemcem

v)

dohodu o poskytnutí slevy z nájemného MMOPP00LHN8N mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a ZLATÝ ČASY MEZI TRHY s.r.o., se sídlem Vilová 1842, 735 32 Rychvald, IČ: 03052559 (KOZLOVNA, Mezi Trhy 4,6,8 Opava) jako nájemcem

Důvodová zpráva

V důsledku přijatých mimořádných opatření státními orgány v souvislosti s ochranou obyvatelstva a prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID - 19 jsou nájemci v městských prostorech omezeni v užívání předmětů nájmu k účelu sjednanému ve smlouvách, především prodejnách, restauracích, službách i ostatních provozovnách. Nájemci individuálně žádají o možnost snížení nájemného po dobu uzavření provozoven.

 

Rada města na svém jednání dne 5. 5. 2021 uložila odboru majetku města připravit dohody o slevách na nájemném ve výši 50% za měsíce únor, březen a duben 2021 nájemcům, kteří z důvodu přijatých opatření v souvislosti s nemocí COVID-19 měli uzavřenou provozovnu, a kteří si o slevu požádají, a předložit jednotlivé dohody ke schválení radě města Opava u výše slevy do 20.000,00 Kč a zastupitelstvu města Opava u výše slevy nad 20.000,00 Kč.

 

Informace o možnosti podání žádosti o slevu z nájmu byla zveřejněna na webu statutárního města Opava.

 

Odbor majetku města předkládá a  rada města doporučuje ke schválení dohody o poskytnutí slevy z nájemného nad 20.000,00 Kč.

Přílohy:
Příloha č.1: k bodu 1a dohoda o slevě
Příloha č.2: k bodu 1b dohoda o slevě
Příloha č.3: k bodu 1c dohoda o slevě
Příloha č.4: k bodu 1d dohoda o slevě
Příloha č.5: k bodu 1e dohoda o slevě.
Příloha č.6: k bodu 1f dohoda o slevě
Příloha č.7: k bodu 1g dohoda o slevě
Příloha č.8: k bodu 1h dohoda o slevě
Příloha č.9: k bodu 1i dohoda o slevě
Příloha č.10: k bodu 1j dohoda o slevě
Příloha č.11: k bodu 1k dohoda o slevě
Příloha č.12: k bodu 1l dohoda o slevě
Příloha č.13: k bodu 1m dohoda o slevě
Příloha č.14: k bodu 1n dohoda o slevě
Příloha č.15: k bodu 1o dohoda o slevě
Příloha č.16: k bodu 1p dohoda o slevě
Příloha č.17: k bodu 1q dohoda o slevě
Příloha č.18: k bodu 1r dohoda o slevě
Příloha č.19: k bodu 1s dohoda o slevě
Příloha č.20: k bodu 1t dohoda o slevě
Příloha č.21: k bodu 1u dohoda o slevě
Příloha č.22: k bodu 1v dohoda o slevě