ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:40/18
Věc:Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva) ke dni 01. 09. 2021
Důvod předložení:

Zprávy o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích

Zpracovatel:Bc. Jana Müllerová, vedoucí oddělení organizačního
Schvalovatel:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. bere na vědomí
a)

činnost Rady statutárního města Opavy za období od 03. 06. 2021 do 01. 09. 2021

b)

činnost Finančního výboru a Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy ke dni 01. 09. 2021

Důvodová zpráva

RMO

 

Rada statutárního města Opavy zasedala od  03. 06. 2021 v těchto termínech:

 

76. RMO ze dne 09. 06. 2021

77. RMO ze dne 23. 06. 2021 

78. RMO ze dne 30. 06. 2021 

79. RMO ze dne 21. 07. 2021

80. RMO ze dne 27. 07. 2021

81. RMO ze dne 11. 08. 2021

82. RMO ze dne 25. 08. 2021

83. RMO ze dne 31. 08. 2021

 

Usnesení z RMO jsou rovněž k dispozici na: https://www.opava-city.cz/cs/volene-organy-mesta-rada/usneseni

 

Výbory ZMO

 

Kontrolní výbor ZMO zasedal dne 14.06.2021, zápis č. 15 z tohoto jednání tvoří přílohu č. 1.  Další zasedání Kontrolního výboru bylo svoláno na 13.09.2021.

Přehled o účasti členů Kontrolního výboru ZMO -  příloha č. 2.

 

Finanční výbor ZMO zasedal dne 31.08.2021, zápis z tohoto jednání tvoří přílohu č. 3

Další zasedání Finančního výboru ZMO bude svoláno na 30.11.2021.

Přehled o účasti členů Finančního výboru ZMO - příloha č. 4

 

 

Přílohy:
Příloha č.1: Zápis ze zasedání KV ZMO ze dne 14.06.2021
Příloha č.2: Účast členů KV ZMO
Příloha č.3: Zapis ze zasedání FV ZMO ze dne 31.8.2021
Příloha č.4: Účast členů FV ZMO