ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:16/18
Věc:Majetkové záležitosti - výkup pozemků v lokalitě Stromovka
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z činnosti odboru majetku města

Zpracovatel:Taťána Tomšíková, oddělení správy a evidence pozemků
Schvalovatel:Mgr. Bc. Pavel Vltavský, vedoucí odboru majetku města
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., 1. náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 11.8.2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

smlouvu o budoucí kupní smlouvě a souhlasu se zřízením stavby (PID MMOPP00LJTQ9) mezi statutárním městem Opava jako budoucím kupujícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako budoucími prodávajícími, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1554 - orná půda,  k.ú. Jaktař,  dle zákresu ve snímku katastrální mapy, za cenu 400,00 Kč/m2 (cena dohodou)

2. schvaluje

smlouvu o budoucí kupní smlouvě a souhlasu se zřízením stavby (PID MMOPP00LJTOJ) mezi statutárním městem Opava jako budoucím kupujícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako budoucími prodávajícími, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1555 - orná půda,  k.ú. Jaktař,  dle zákresu ve snímku katastrální mapy, za cenu 400,00 Kč/m2 (cena dohodou)

3. schvaluje

smlouvu o budoucí kupní smlouvě a souhlasu se zřízením stavby (PID MMOPP00LJTPE) mezi statutárním městem Opava jako budoucím kupujícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako budoucí prodávající, jejímž předmětem je  výkup části pozemku parc.č. 1556/1 - orná půda,  k.ú. Jaktař,  dle zákresu ve snímku katastrální mapy, za cenu 400,00 Kč/m2 (cena dohodou)

4. schvaluje

smlouvu o budoucí kupní smlouvě a souhlasu se zřízením stavby (PID MMOPP00LJU9F) mezi statutárním městem Opava jako budoucím kupujícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako budoucími prodávajícími, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1556/2 - orná půda,  k.ú. Jaktař,  dle zákresu ve snímku katastrální mapy, za cenu 400,00 Kč/m2 ((cena dohodou)

Důvodová zpráva

Předmětem předloženého materiálu je výkup částí pozemků v souvislosti s připravovanou IBV Stromovka. Podrobnější informace jsou uvedeny na straně 2 přílohy k předloženému bodu.

 

Přílohy:
Příloha č.1: bod 1)
Příloha č.2: bod 2)
Příloha č.3: bod 3)
Příloha č.4: bod 4)
Příloha č.5: legenda