ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:6.9.2021Bod programu:37/18
Věc:Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Důvod předložení:

změna Stanov společnosti

Zpracovatel:Ing. Vladimír Schreier, předseda představenstva Městského dopravního podniku Opava, a.s.
Schvalovatel:Ing. Michal Jedlička, náměstek primátora
Předkládá:Ing. Michal Jedlička, náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 25.08.2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

nové znění Stanov společnosti Městský dopravní podnik, a.s.

Důvodová zpráva

Na jednání Rady statutárního města Opavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. dne 25. 8. 2021 je předloženo nové znění Stanov. 

 

Nyní se navrhuje tato úprava (označeno tučně a barevně): 

 

2.1.      Předmětem podnikání Společnosti je: ----------------------------------------------------------------------------

 • provozování dráhy trolejbusové -----------------------------------------------------------------------------------
 • provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové -----------------------------------------------------------
 • opravy motorových vozidel ------------------------------------------------------------------------------------------
 • silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu vice než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • klempířství a oprava karoserií ---------------------------------------------------------------------------------------
 • opravy silničních vozidel ----------------------------------------------------------------------------------------------
 • výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení ------------------------------------------------------
 • provozování autoškoly ------------------------------------------------------------------------------------------------
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona -----------------------
 • montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny -------------------------

 

Po projednání v Zastupitelstvu statutárního města Opavy (6. 9. 2021) bude materiál znovu předložen na následném jednání Rady statutárního města Opavy (8 .9. 2021), která proběhne za účasti notáře. 

 

Přílohy:
Příloha č.1: Stanovy MDPO - od 21.9.2016.docx
Příloha č.2: Stanovy MDPO - od 25.8.2021.docx