Obsah Závěrečného účtu Statutárního města Opavy za rok 2015

 

Materiál pro 16. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 20.06.2016

 

 

A HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

A1  Komentář k hospodaření SMO

A2 Činnost jednotlivých odborů

 A2-0020 finanční a rozpočtový

 A2-0030 školství

 A2-0040 sociálních věcí

 A2-005X majetku města

 A2-0060 výstavby

 A2-0080 hlavního architekta a územního plánu

 A2-0090 vnitřních věcí

 A2-0110 městská policie

 A2-012X kancelář primátora

 A2-0130 životního prostředí

 A2-0140 rozvoje města a strategického plánování

 A2-0150 živnostenský

 A2-0160 dopravy

 A2-0170 informatiky

 A2-0180 právní a organizační

 A2-019X kancelář tajemníka

 A2-0210 kontroly, interního auditu a bezpečnosti

 A2-0220 přípravy a realizace investic

A2-0800 MČ Komárov

A2-0810 MČ Malé Hoštice

A2-0820 MČ Podvihov

A2-0830 MČ Suché Lazce

A2-0840 MČ Vávrovice

A2-0850 MČ Vlaštovičky

A2-0860 MČ Zlatníky

A2-MČ Milostovice

A3 FIN 2-12 výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2015

A4  přehled pro hodnocení plnění rozpočtu 2015

A5 zpráva o přezkumu hospodaření 2015

A6 plnění ukazatelů rozpočtu 2015

A7 plnění rozpočtu příjmy a výdaje 2015

A8  výsledek rozpočtového hospodaření 2015

A9  plnění příjmů dle položek (POL) 2015

A10  čerpání výdajů dle odborů (ORJ) 2015

A11  čerpání výdajů dle druhového členění (POL) 2015

A12  čerpání výdajů dle odvětvového třídění (ODPA) 2015

A13  čerpání výdajů dle akcí (ORG) 2015

A14  financování 2015

A15  tok peněžní hotovosti 2015

A16  fondy 2015

A17  finanční majetek 2015

A18  plnění daňových příjmů a příjmů z hazardu 2015

A19  úvěry SMO aktuálně 2015

A20  zadluženost rozpočtu města 2015

A21  ukazatel dluhové služby 2015

A22  tabulka SIMU - monitoring hospodaření obcí 2015

A23  daň z příjmu PO za SMO 2015

A24  finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem 2015

A25  státní závěrečný účet 2015

A26  seznam přijatých dotací 2015

A27  seznam přijatých dotací z operačních programů EU 2015

A28  výdaje a dotace pro městské části 2015

A29  poskytnuté dotace z rozpočtu SMO 2015

A30  poskytnuté dotace ostatní 2015

A31  poskytnuté sportovní granty 2015

A32  poskytnuté kulturní granty 2015

A33  poskytnuté dotace TJ SK 2015

A34  poskytnuté EVVO granty 2015

A35  poskytnuté sociální dotace 2015

A36  přehled úvěrů a půjček poskytnutých jiným organizacím 2015

A37  rekapitulace schválených rozpočtových opatření (RO) 2015

A38  rozpočtová opatření schválená RMO 2015

A39  rozpočtová opatření schválená ZMO 2015

A40  přehled sankcí 2015

 

 

B. FINANČNÍ VYPOŔÁDÁNÍ A ZŮSTATEK ZBÚ             

B1 komentář k finančnímu vypořádání za rok 2015

B2 zapojení zůstatku ZBÚ 2015

B3 tabulka finančního vypořádání pro odbory + MČ 2015

B4 FV městské části 2015

B5 zapojení zůstatku ZBÚ 2007-2015

 

 

C. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM

C zpráva o veřejnosprávních kontrolách PO 2015

C zpráva odboru školství k ZÚ 2015

C dotace zřizovatele pro aktivity dětí 2015

C vybrané ukazatele pohybu majetku školské organizace  2015

              C Příloha č. 1 návrh na rozdělení HV PO 2015

C materiál na jednání RMO dne 11.05.2016

C usnesení RMO 11.5.2016

C MŠ Dětský svět –   závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

C MŠ E. Beneše – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva     

C MŠ Havlíčkova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva     

C MŠ Heydukova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva    

C MŠ Sluníčko, Krnovská – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

C MŠ Mnišská – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva         

C MŠ Na Pastvisku – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva 

C MŠ Sedmikrásky, Neumannova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva           

C MŠ Pekařská – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva       

C MŠ Riegrova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva        

C MŠ Srdíčko, Zborovská – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

C ZŠ B. Němcové – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva   

C ZŠ E. Beneše – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

C ZŠ Englišova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva       

C ZŠ a MŠ Komárov – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva          

C ZŠ Kylešovice – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva      

C ZŠ a MŠ Malé Hoštice – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

C ZŠ Mařádkova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva     

C ZŠ Ochranova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

C ZŠ Otická – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva 

C ZŠ Riegrova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva         

C ZŠ Šrámkova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva       

C ZŠ a MŠ Suché Lazce – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

C ZŠ a MŠ Vávrovice – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva         

C ZŠ Vrchní – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva  

C ZŠ Nový svět – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva        

C Zařízení školního stravování – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva       

C Středisko volného času – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

C Městské lesy Opava – závěrka, plnění FP, inventarizační zpráva,  zpráva o činnosti, zpráva auditora, vybrané ukazatele       

C Knihovna Petra Bezruče Opava – závěrka, plnění FP, inventarizační zpráva, zpráva o činnosti, vybrané ukazatele                                 

C Slezské divadlo Opava – závěrka, plnění FP, inventarizační zpráva, zpráva o činnosti, vybrané ukazatele                                  

C Seniorcentrum Opava – závěrka, plnění FP, inventarizační zpráva, zpráva o činnosti, vybrané ukazatele

C Opavská kulturní organizace – závěrka, plnění FP, inventarizační zpráva, zpráva o činnosti, vybrané ukazatele                          

 

 

 

D. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S VĚTŠINOVÝM PODÍLEM MĚSTA

 

100% vlastněné městem

 

D Technické služby Opava, s.r.o.

výroční zpráva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, zpráva o propojených osobách, zpráva auditora

 

D Městský dopravní podnik Opava, a.s.

výroční zpráva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, zpráva o propojených osobách, zpráva auditora

 

D Basketbalový klub Opava a.s.

výroční zpráva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrcezpráva o propojených osobách

 

D Hokejový klub Opava

rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha k účetní závěrce

 

 

 

S většinovým podílem

 

D Slezský fotbalový club Opava a.s. (účetní období  1.7.2014 - 30.6.2015)

výroční zpráva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, zpráva o propojených osobách,  zpráva nezávislého auditora, zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky